Projektas Nr. 2005/136

 

 

Projektas Nr. 2005/136 "Kultūrinio identiteto stiprinimas Tčevo ir Klaipėdos pasienio regionuose" buvo vykdomas 2006 sausio 2 d. - rugsėjo 30 d. pagal Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG III A Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės programos 2 prioriteto "Vietos bendruomenių bendradarbiavimas, socialinės-kultūrinės integracijos stiprinimas bei darbo rinkos sąlygų gerinimas" , 2.2. priemonę "Regiono kultūrinio tapatumo ir kultūros paveldo išsaugojimas".

Tikslas - pagerinti Tčevo (Lenkija) ir Klaipėdos (Lietuva) pasienio regionų kultūrinės įvairovės suvokimą, parodyti regiono identitetą, pristatant tautos tradicijas, papročius, tautinį kostiumą, folklorą.

Projekto pagrindiniai veiksmai buvo suskirstyti į keturis etapus:

1. 2006 m. gegužės 26 - 28 dienomis vyko šeimų festivalis "Familia - Tczew 2006" Tčeve. Į šį festivalį atstovauti Lietuvą, Klaipėdos Etnokultūros centras delegavo šeimyninę folkloro grupę "Dangė". Ansamblį sudarė 8 žmonės, kurie parengė klaipėdietiško folkloro bei klaipėdietiško tautinio kostiumo pristatymo programą.

2. 2006 m. birželio 16 - 18 dienomis vyko Lenkijos ir Lietuvos kultūrų dienos Tčeve. Šiose dienose Lietuvą atstovavo keturi Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro kolektyvai - "Kuršių ainiai", "Alka", "Senoliai", "Audenis", Klaipėdos krašto liaudies meistrai. Šventėje dalyvavo 10000 žiūrovų.

3. 2006 m. liepos 6 - 9 dienomis Klaipėdoje tarptautinio folkloro festivalio "Parbėg laivelis" metu vyko lenkų ir lietuvių kultūrų - folkloro, amatų, tradicijų - pristatymas: Tčevo vaikų kolektyvas "Samborowe dzieci", Lenkijos čigonų kolektyvas "Hitano", liaudies meistrai ir amatininkai įsiliejo į bendrą festivalio koncepciją. Folkloro festivalyje dalyvavo 20000 žiūrovų.

4. 2006 m. rugsėjo 18-21 dienomis Zbleve (Lenkija) vyko mokymai. Šiuose mokymuose dalyvavo Tčevo ir Klaipėdos miesto kultūros darbuotojai.

Rezultatas: projekto partneriai susipažino su Lietuvos ir Lenkijos paribio regionų, kultūriniu paveldu, jo saugojimo bei senųjų tradicijų, papročių sklaidos patirtimi. Projekto renginius stebėjo apie 30 tūkst. žmonių, kurie susipažino su Lietuvos ir Lenkijos paribio regionų etnokultūriniu paveldu. Projekto metu įgyta patirtis ir užmegzti ryšiai suteiks galimybes ateityje dalyvauti panašiuose projektuose.

Pagrindinis partneris: Tčevo miesto administracija, Lenkija.

Finansinis partneris: Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, Lietuva.

Straipsniai spaudoje:
1.Muzikuojančių šeimų festivalyje "Dangę" lydėjo sėkmė Dienraštis "Klaipėda" (2006 06 03);
2. Dviejų etnokultūrų dienos Lenkijoje Dienraštis "Klaipėda" (2006 06 28)
3. "Parbėg laivelis" tapo švente Dienraštis "Klaipėda" (2006 07 10)
4.Valstybės diena su tautine muzika Dienraštis "Klaipėda" (2006 07 07)
5. "Parbėg laivelio" jomarke - autentiški amatai, muzika ir vaišės Dienraštis "Vakarų ekspresas" (2006 07 07)
6."Parbėg laivelis" Tapo tautinės kultūros mokykla Dienraštis "Klaipėda" (2006 07 14)


 
Etnokultūros centras