Tradiciniai giedojimai. Kompaktinės plokštelės „Ciesorienė dongaus“ pristatymas

Spalio 13 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks „Tradicinių giedojimų“ vakaras, kurio metu bus pristatyta nauja kompaktinė plokštelė „Ciesorienė Dongaus“. Kompaktinę plokštelę išleido Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškų giesmių ansamblis (vad. Vidmantas Budreckis). Ši plokštelė yra skirta Švenčiausiosios Dievo Motinos garbei ir pavadinta pagal kantičkinės giesmės žodžius. Vakaro metu išgirsime autentiškų kantičkinių giesmių, kurias atliks paminėtas kolektyvas, dėl to galėsime visi kartu pajausti liaudiškos giesmės grožį bei vertę. Tai taip pat bus puiki proga paklausyti ir keleto giesmių melodijų pateikėjų, kurie savo gyvenimu tarsi paliudija šios unikalios giedojimo tradicijos grožį. Vakarą veda kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
 
Žingeidžiam žmogui gali pasidaryti smalsu, kas buvo pirmiau – giesmė ar daina? Būtent toks klausimas galėtų kilti matant giedantį arba dainuojantį žmogų. Liaudies giesmė tai ne tik žodžių bei melodijos susitikimas, bet ir tautos charakteris, etninis bei religinis tapatumas. Popiežius Benediktas XVI yra pasakęs, jog „kai žmogus sutinka Dievą – vien žodžių jau nebepakanka, jis ima giedoti“. Krikščioniška liaudies giedojimo tradicija mūsuose yra unikali: tai ir vyskupo Motiejaus Valančiaus „kantičkos“, ir „kalnai“, ir „Mojavos“, ir „patronai“ – visur išgyvenamas Dievo ir žmogaus susitikimas, tarytum išgiedota Evangelija.
 
 
Dalyvavimas su galimybių pasu.
 
Primename, kad įstaigos patalpose privaloma laikytis visų LR Vyriausybės nustatytų sveikatos saugos taisyklių ir rekomendacijų.
 
Renginiai gali būti fotografuojami, filmuojami, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar medija priemonėse.

Data: 2021-10-13 | Pradžia: 17.30 val