Tradicinių giedojimų vakaras ,,Sveika būk Marija, Jėzaus gimdytoja"

Gegužės 11 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centras kviečia Jus į Tradicinių giedojimų vakarą ,,Sveika būk Marija, Jėzaus gimdytoja“. Gegužės mėnuo gražus ne tik sodų ir laukų žydėjimu, sodria pievų žaluma. Nuo seno jis pašvęstas Tai, kuri vadinama gražiausiais vardais: Aušros žvaigžde, Paslaptingąja rože, Dangaus vartais, Ligonių sveikata, Nusidėjėlių gynėja... Laikas, kada gamta išsiskleidžia visu savo grožiu, paskirtas ypatingam Dievo Motinos garbinimui. Gegužės mėnesį esame visi kviečiami  kas vakarą rinktis į parapijų bažnyčias, prie sodybose, laukuose, pakelėse stovinčių koplytėlių, prie namuose papuoštų Švč. Mergelės Marijos altorėlių gegužinėms pamaldoms, liaudyje dar vadinamoms ,,mojavomis“.

Kartu su Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo kolektyvo giesmininkais (vad. V. Budreckis) ir kunigu doc. dr. Sauliumi Stumbra prisiminsime šios gražios ir skambios liaudiškojo pamaldumo tradicjos ištakas, gėrėsimės skambiomis giesmėmis. Renginys vyks nuotoliniu būdu. Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti per įstaigos ,,Facebook” paskyrą – etnocentras.lt.

 

Data: 2021 05 11 | Pradžia: 18:00 val