„Giedame Žemaičių Kalvarijos kalnus“

2023 kovo 15 d. 17.30 val. „Tradicinių giedojimų“ vakaras 


Kviečiame į gavėnios „Tradicinius giedojimus“ – išgyventi susikaupimą, atminti gyvuosius ir mirusiuosius, melsti taikos, prisiliesti prie beveik 400 metų gyvos liaudiškojo giedojimo tradicijos.

Žemaičių Kalvarijos kalnai yra tradicinis Žemaitijos etnografinio regiono liaudies pamaldumo paminklas ir tuo pačiu žemaičio tapatumo ženklas. Nuo 2019 metų Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija yra įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

Gavėnios metu iki šių dienų gyva tradicija – giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus – namuose, bendruomenėse bei bažnyčiose.
Šių metų Kalnų giedojimui vadovaus svečiai iš Telšių Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos – choras „TOTUS TUUS“ (vad. Ernesta Dargužienė). Choro repertuaras labai įvairus, bendruomenė stipri ir draugiška. Šalia polifoninės sakralinės muzikos, choras mielai gieda ir Žemaičių Kalvarijos kalnus – tiek savo parapijoje, tiek ir Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – procesijiniuose kalnuose.

Ypatingas šio vakaro svečias – prel. dr. Juozas Šiurys – šio choro įkvėpėjas ir palaikytojas. Pats užaugęs giedančioje šeimoje - tapo aktyviu liaudiškojo giedojimo propaguotoju ir Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo skatintoju.

Vakarą veda – kun. prof. dr. Saulius Stumbra
Pagal galimybes kviečiame atsinešti savo maldaknyges.

Data: 2023-03-15 | Pradžia: 17.30 val