Medžio drožinių paroda „Kelias link Velykų“.

Kad šventė tikrai ateitų į mano gyvenimą turiu eiti jos pasitikti, išeiti į laukimo kelią. Velykų laukimo prasmę šiandien užgožia įvairių reikalų triukšmas. Tačiau savo gyvenimo ir darbų kelionės prasmę galiu pažinti tik tyloje – nurimusioje širdyje, kuriančioje mintyje, tikruose tarpusavio santykiuose.
 
Šių metų gavėnios kelionėje mus pavedės Augustino ir Egidijaus Zaleckių Kristaus kančios ir prisikėlimo, Senojo ir Naujojo testamento šventųjų medžio drožiniai.
 
Droždamas šventųjų skulptūrėles, meistras formomis ir spalvomis perteikia savo tikėjimo sampratą, kylančius klausimus, atrastus atsakymus. Laikydamasis bažnytinės dailės normų ir perimdamas tradicinio liaudiškojo vaizdavimo būdą, sukuria savo braižą, kuris suformuoja atpažįstamą, išskirtinį meistro stilių. Kviečiame stabtelėti ir pasigrožėti Augustino ir Egidijaus Zaleckių skulptūrėlėmis, ir liaudies grafikos medžio raižinių klišėmis – išdrožinėtais atspaudų negatyvais, nuo kurių spaudžiami popieriniai grafikos lakštai. Meistrų perteikta rimtis ir susikaupimas pradžiugina akis ir širdį savo paprastumu, nuoširdumu, naiviomis formomis.
 
Paroda veikia Meno kiemo vitrinose (Daržų g. 10) iki balandžio 3 d.

Data: | Pradžia: val