Susitikimai+

Projektas ,,Susitikimai+“ tęsiasi!
 
Šį kartą kviečiame peržiūrėti tinklalaidę su Dr. Elena Matulioniene. E. Matulioniene – etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro liaudies dailės studijos koordinatorė, tautinio kostiumo ekspertė, dizainerė. Didžiąją savo kūrybos dalį skyrė Mažosios Lietuvos tekstilinių krepšelių – delmonų – tyrinėjimui. Klaipėdos universitete dėstė teorinį lietuvių tautodailės kursą, studentus mokė paprotinės dailės ir rankdarbių: siuvinėjimo, siuvimo, juostelių vijimo, pynimo bei audimo. Ji yra surengusi daugybę delmonų parodų Lietuvoje ir užsienyje. E. Matulionienė buvo „Vorusnės“ ansamblietė, scenografė ir tautinių drabužių dailininkė.
E. Matulionienė – naujųjų laikų klaipėdiškė, dailės studijas baigusi Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete. Studijų metu įsitraukė į folkloro ansamblio „Vorusnė“ veiklą: čia išmoko liaudies dainų, šokių ir ratelių, dizaino žinias pritaikė ansamblio veiklų vizualizacijai bei klaipėdietiško tautinio kostiumo rekonstrukcijai. E. Matulionienės profesinė praktika peraugo į tiriamąją veiklą ir subrandino solidų Mažosios Lietuvos delmonų mokslinį tyrimą. Ilgainiui Klaipėdos krašto tautodailė įaugo ir į jos šeimos gyvenimą: dukros mielai dėvi mamos atkurtą klaipėdietišką tautinį kostiumą.
 
******
Projektą "Susitikimai+", skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui pažymėti, finansuoja:
Lietuvos Kultūros taryba
Klaipėdos miesto savivaldybė
Partneris - Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras
Projekto vadovė Lina Petrošienė

Data: | Pradžia: val