Susitikimai+

Verslininkė Irena Šileikienė – profesionali muzikė akordeonininkė, keletą dešimtmečių dirbusi pedagoginį darbą, dalyvavusi etnoinstrumentologiniuose lauko tyrimuose. Pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete įkurtose Baltų kalbotyros ir etnologijos, Evangeliškosios teologijos katedrose, studentus mokė folklorinio dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, giedojimo, dalyvavo „Vorusnės“ ansamblio veikloje.
 
******
Projektą "Susitikimai+", skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui pažymėti, finansuoja:
Lietuvos Kultūros taryba
Klaipėdos miesto savivaldybė
Partneris - Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras
Projekto vadovė Lina Petrošienė
 

Data: | Pradžia: val