Tradiciniai giedojimai. Liaudiško pamaldumo tradicija

RENGINYS ATŠAUKTAS

Kovo 17 d. 17.30 val. kviečiame į Tradicinių giedojimų vakarą, skirtą prof. habil. dr. Alfonsui Motuzui atminti.
Profesorius Alfonsas Motuzas – tikras žemaitis, iš tėvų namų atsinešęs meilę katalikiškajam liaudies pamaldumui. Vos pradėjus aušti Lietuvos Nepriklausomybės vilčiai, ėmėsi sunkaus darbo – rinkti, puoselėti, moksliškai pristatyti katalikiškas liaudies pamaldumo praktikas, kurios išlaikė gyvastį ir per carines okupacijas, ir per sovietines, tapdamos pasipriešinimo ir tautinio-religinio tapatumo ženklu. Net suskaičiuoti sunku, kiek publikuota mokslinių straipsnių, atlikta įvairiausių ekspedicijų, parašyta knygų, skaityta mokslinių pranešimų Lietuvoje ir užsienyje – pristatant mūsų tautinio-religinio gyvenimo lobį – liaudiškąjį pamaldumą. Ypač žemaičiai turi šiam Mokslininkui žemai nusilenkti už daugybę mokslinių tyrimų ir darbų apie Žemaičių Kalvarijos kalnus.
Atminimo vakare dalyvaus Profesoriaus artimieji, bičiuliai, mokslo bendražygiai ir buvę studentai. Vakarą tradiciniais giedojimais iliustruos Vidmantas Budreckis ir žemaičių „patriūbočiai“ (A. Vasiliauskas, Z. Kaminskas, P. Švatelis) bei šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis iš Šiaulių (vad. R. Kalakauskienė).
Vakarą ves, profesoriaus mokinys – kun. doc. dr. Saulius Stumbra.
Įėjimas laisvas.

Renginys gali būti fotografuojamas, filmuojamas, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse

Data: 2020 03 17 | Pradžia: 17.30 val