Žemaitijos audėjų darbų paroda „Žemaitiškų aprėdų spalvos ir raštai“

Nuo gruodžio 9 d.  Etnokultūros centre veikia tekstilės paroda „Žemaitiškų aprėdų spalvos ir raštai“. Parodoje dalyvauja sertifikuotos audėjos (audėjai) ir pradedantieji meistrai iš įvairių Žemaitijos kampelių: Gargždų, Raseinių, Kretingos, Raguviškių, Palangos, Platelių, Šiaulių, Židikų. 
                      Audinių gaminimas ‒ labai senas amatas. Apie jį žmonės nusimanė jau keli tūkstančiai metų prieš Kristaus gimimą. Kai dar nebuvo staklių, audeklai buvo pinami rėmuose. Ilgainiui audimas darėsi vis sudėtingesnis, įrankiai tobulėjo, patyrimas didėjo. Lietuvoje nebuvo sodybos be audimo staklių ir kiekviena moteris (geriau ar prasčiau) mokėjo austi. Pokaryje namudinis audimas pradėjo sparčiai nykti ir tapo tik „Dailės“ kombinatų globojamu suvenyrų gaminimo amatu. Šiems kombinatams išnykus, liko tik keliolika senyvo amžiaus audėjų, kurios dar mokėjo tradicinio audimo amatą. Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui paskelbus valstybinę tradicinės tekstilės atgaivinimo programą ir populiarėjant tradiciniam tautiniam kostiumui, audimo amatas atgyja ir darosi vis populiaresnis. Šiandien Žemaitijoje rankinis audimas tradicinėmis staklėmis vėl gyvas.
                      Parodai žemaičių tautinio kostiumo audinius pateikė: Jurgita Balvočienė,  Zita Baniulaitytė, Jonas Beinorius, Monika Blažukienė, Ramutė Jagnorienė, Dalia Jakštienė, Diana Jokubauskienė, Kazė Katkienė, Ieva Kavaliauskė, Irina Klemenienė, Ramunė Našlėnienė, Sandra Paulauskienė-Bučiūtė, Zita Paulikienė, Ramūnė Petkuvienė, Laimutė Puidokienė, Diana Rakauskienė, Antanas Sendrauskas, Marija Striaukienė, Galina Švedienė, Jadvyga Tamašauskienė.

Paroda veiks iki 2020 m. sausio 6 d.

Data: 2020-01-06 | Pradžia: 17.00 val