dr. Vytauto Jokubausko paskaita „Klaipėdos prijungimo 1923 m. karinė operacija“

Paskaitų ciklas „Kaip apginta Lietuvos laisvė 1918–1920 m.?“ tęsiasi ir klaipėdiečius gruodžio 4 d. 17.30 val. kviečia į istoriko dr. Vytauto Jokubausko (KU, BRIAI) paskaitą „Klaipėdos prijungimo 1923 m. karinė operacija“.

Aktyvūs Lietuvos nepriklausomybės kovų kariniai veiksmai vyko 1919–1920 m., tačiau po to dar tris metus (iki 1923 m.) tesėsi partizanų, o kai kada ir Lietuvos bei Lenkijos reguliariųjų kariuomenių vienetų susirėmimai palei demilitarizuota zoną. Tik 1923 m. buvo likviduota demilitarizuota zona ir nustatyta administracinė linija, taip užbaigti aktyvūs kariniai veiksmai. Tačiau prisimintinas ir kitas itin svarbus 1923 m. įvykis – Klaipėdos krašto užėmimo operacija, istoriografijoje bei visuomenėje dažnai vadinamas „Klaipėdos sukilimu“. Šioje paskaitoje bus kalbama apie 1923 m. sausio mėnesio karinės operacijos Klaipėdos krašte eigą.

                      Šių susitikimų metu istorikai atskleis karių kasdienybės Nepriklausomybės karo metu aspektus, pristatys svarbiausias karines operacijas, apžvelgs Lietuvos visuomenės požiūrį į Lietuvos nepriklausomybę ir vykstantį karą dėl jos.

Įėjimas nemokamas.

Data: 2019 12 04 | Pradžia: 17.30 val