Audimo galerija. Juostos

Lankymas
  • II-VI – 11.00-18.00 val.
(Bažnyčių g. 4 – šalia Meno kiemo)
 
Audimo galerijoje jus pasitiks tradicinių amatų meistrė Ramunė Našlėnienė ir tautodailininkė audėja Loreta Bagočienė. Meistrės pristato audimo galerijos ekspoziciją, audimą staklėmis, demonstruoja rinktinių Mažosios Lietuvos juostų audimą skieteliu. Svarbu, kad audimo procesą galima ne tik pamatyti, bet ir išbandyti patiems. Audimo galerijoje taip pat išvysite audimo ir audinių apdailos (kutų rišimo)) amatą, galėsite pasikonsultuoti rankinio audimo klausimais. 
 
Šį kartą galerijoje pristatome lietuviškų juostų įvairovę. Pagrindinis dėmesys skiriamas Vakarų Lietuvos juostoms, tačiau lankytojai turi progą susipažinti su įvairių senųjų technologijų (pynimo, vijimo, audimo) būdais sukurtomis juostomis iš visos Lietuvos. Įdomu, jog juostą, kaip savarankišką tradicinės kultūros dėmenį, atrasite įvairiuose kontekstuose: kaip drabužio dalį, kaip lietuvišką suvenyrą ar pagarbos išraiškos ženklą. Ekspozicijoje demonstruojamos įvairių laikotarpių autentiškos juostos bei jų kūrybinės variacijos. ????????????????????
 
Pažinti audimo paslaptis – niekada nevėlu!
Laukiame Jūsų
 
 
***
Audimo galerijos veikla vykdoma įgyvendinant Klaipėdos etnokultūros centro projektą „Mažosios Lietuvos amatystė“, kurį globoja Klaipėdos miesto savivaldybė, remia Lietuvos kultūros taryba.
 
//
 

WEAVING GALLERY. BANDS

Opening hours

  • Tuesday-Saturday: 11.00–18.00

(Bažnyčių St 4 – next to the Art Yard)

In the weaving gallery, you will be welcomed by the master of traditional crafts Ramunė Našlėnienė and folk artist, weaver Loreta Bagočienė. They present the exposition of the weaving gallery and loom weaving, demonstrate the heddle weaving of bands of Lithuania Minor. It is important that you can not only see the weaving process, but also try it yourself. In the gallery, you will also see the craft of weaving and fabric finishing (tassel tying), and will be able to get advice on hand weaving.

This time the gallery presents a variety of Lithuanian bands. The main focus is on the bands of Western Lithuania, but visitors have the opportunity to familiarise themselves with bands from all over Lithuania created using various old technologies (braiding, tablet weaving, weaving). Interestingly, you will find the band as an independent aspect of traditional culture in various contexts: as a piece of clothing, as a Lithuanian souvenir or as a sign of respect. The exhibition showcases authentic bands from different periods and their creative variations.

It is never too late to learn the secrets of weaving!

We look forward to seeing you.

***

The activities of the weaving gallery are carried out as part of the Crafts of Lithuania Minor project of Klaipėda Centre of Ethnic Culture, which is under the patronage of Klaipėda City Municipality and is supported by the Lithuanian Council for Culture

 

Data: 2022-06-11 | Pradžia: 11:00 val