Mažosios Lietuvos herbe – briedis

Žinia, jau nuo 2014 m. vyksta įvairaus pobūdžio diskusijos dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldinės simbolikos.
 
Heraldikos tematikai, regioną atstovaujančių žmonių bendru sutarimu, pasirinktas briedis. Tačiau vis dar kyla nuomonių, klausiančių, kodėl pasirinkta, būtent, tokia simbolika, ar ji, iš tiesų, turi pakankamą istorinį, kultūrinį pagrindą ir pan.? Todėl šiandien, pastarosioms diskusijoms pasiekus naują lygmenį, dalinamės Klaipėdos universiteto istorikų – prof. dr. Vyganto Vareikio, doc. dr. Silvos Pocytės 2019 metais parengta (2021 m. atnaujinta) studija, kurią užsakė Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo kūrimo grupė: https://bit.ly/3KUrCCy.
 
Šioje studijoje profesionaliai, o svarbiausia argumentuotai, atsakoma į aktualius klausimus. Svariai pagrindžiamas briedžio, kaip šio krašto istorinio bei kultūrinio vaizdinio-simbolikos, patikimumas. Galop daroma išvada, jog „Briedžio kaip heraldinės figūros simbolika yra natūrali ir priimtina Prūsų Lietuvos/Mažosios Lietuvos kultūrinio tapatumo dalis“.
 
Kviečiame susipažinti su kompetentingų mokslininkų darbu.
 
Stanislovo Liepio nuotrauka.

Data: 2022-01-28 | Pradžia: 18:00 val