Tradiciniai giedojimai „Išėjusiems į tylą...“ rožančiaus giedojimas

2017 m. spalio 24 d. 17.30 val. kviečiame į Tradicinių giedojimų vakarą „Išėjusiems į tylą...“ Rožančiaus giedojimas. Renginyje dalyvaus giedotojai iš Suvalkijos Asta Blažaitienė ir Linas Penkaitis. Renginį ves kun. doc. dr. Saulius Stumbra.
Šermenys, mirusiųjų minėjimai Lietuvos etnografiniuose regionuose labai skirtingi. Žemaitija garsėja Kalnų giesmėmis ir triūbomis, Dzūkija – raudomis, o štai Aukštaitija ir vidurio Lietuva gieda Švč. Jėzaus vardo rožančių ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Rožinis tai – tradicinė, gili ir graži malda, nors šią maldą įmanoma sukalbėti per 15 min., tačiau tik sukalbėjimas nėra malda. Rožinio prasmė – kontempliacija, intencija.
 Iš Vilkaviškio rajono atvyksiantys Asta Blažaitienė ir Linas Penkaitis – kaimynystėje drauge užaugę giedotojai. Astos ir Lino tėvai taip pat giedoriai, tačiau jie tradicines giesmes išmoko iš jaunesnės kartos giesmininkų, todėl žodžiai ir melodijos vingiai yra patobulinti.

Maloniai kviečiame šį vakarą praleisti Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10)

 

Data: 2017 10 24 | Pradžia: 17:30 val