dr. Vytauto Tumėno paskaita ,,Mitologinės lietuvių ornamentikos paslaptys“

2017 m. lapkričio 27 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas) skaitys paskaitą ,,Mitologinės lietuvių ornamentikos paslaptys“.
Paskaitoje nagrinėjama lietuvių juostų ir kitų tradicinės taikomosios dailės dirbinių ornamento simbolika – raštų forma, jų pavadinimai ir juos atitinkantys mitopoetiniai įvaizdžiai bei jų reikšmė etninės kultūros tradicijoje. Lietuvos medžiaga nagrinėjama platesniame lyginamąjame tarpukltūriniame geografiniame ir laiko kontekste.

Maloniai kviečiame.

Renginys nemokamas.

Data: 2017 11 27 | Pradžia: 17:30 val