Istorija

Istorija

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras įkurtas 1991 m. balandžio 1 d. Pirmoji įstaigos buveinė - nedidelis fachverkinio stiliaus pastatas senamiestyje, Vežėjų g. 4. Ypatinga senovinio pastato aura, jaukus kiemelis greitai tapo vienu iš svarbiausių uostamiesčio kultūros židinių. Kūrybingas centro kolektyvas miestiečius "pripratino" susiburti draugėn per kalendorines šventes, atgaivino ir sėkmingai puoselėja šiam kraštui būdingas senąsias tradicijas, mokė ir moko jaunąją kartą papročių, tradicinių amatų.

2007-ųjų gruodį, Klaipėdos miesto savivaldybės iniciatyva Etnokultūros centras persikėlė į naujas patalpas Daržų g. 10. Dviejų aukštų, Klaipėdos miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių registre esantis pastatas restauruotas bendro Lietuvos ir Latvijos projekto "Tradiciniai amatai ir menai, skatinantys verslumą ir turizmą Baltijos jūros Kuršių pakrantėje" bei savivaldybės lėšomis. Nuo tada uostamiesčio etninės kultūros renginiai vyksta jaukioje ir daug erdvesnėje salėje, talpinančioje beveik pusantro šimto lankytojų. Šalia pastato yra vidinis kiemas, kuriame šiltuoju metu laiku vyksta folkloro vakarai, vaikų šventės ir kt.

Klaipėdos etnokultūros centre šiuo metu dirba 19 darbuotojų, nuolat veikia 5 vaikų ir suaugusiųjų folkloro kolektyvai. Įstaigos misija - puoselėti lietuvių etninę kultūrą Klaipėdos mieste, skleisti šio krašto tradicijas tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.