IX. Elena Matulionienė

IX. Elena Matulionienė

IX. ELENA MATULIONIENĖ

Dr. Elena Matulionienė – Klaipėdos etnokultūros centro liaudies dailės studijos koordinatorė, tautinio kostiumo ekspertė, dizainerė, Mažosios Lietuvos delmonų tyrinėjimui skyrė didelę dalį savo gyvenimo, 2018 m. Klaipėdos universitete apgynė etnologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo tekstilinių krepšelių raida“. Nuo 1990 m. Klaipėdos universitete dėstė teorinį lietuvių tautodailės kursą ir vadovavo studentų laboratoriniams darbams, mokė tradicinių paprotinės dailės ir rankdarbių – delmonų siuvinėjimo bei siuvimo, juostelių vijimo, pynimo bei audimo. Drauge su studentais yra surengusi daugybę delmonų parodų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Elena Matulionienė sukaupta patirtimi noriai dalinasi mokslinėse konferencijose, seminaruose, veda delmonų kūrimo edukacijas, rengia publikacijas tautinio kostiumo temomis, yra paskatinusi siuvinėti delmonus ne vieną rankdarbių mylėtoją.

Stebėdama mamos kūrybinę veiklą, meile tradicinei tekstilei užsidegė ir Elenos Matulionienės jauniausioji dukra Ieva. 2020 m. mama ir dukra pristatė 20-ties delmonų rekonstrukcijų parodą - „Mažosios Lietuvos delmonai“. Plačiau apie parodą čia.

 


Galerija