V. Ilona Tulabienė

V. Ilona Tulabienė

V. ILONA TULABIENĖ

Gimė Kuršėnuose (Šiaulių r.). Gyvena Gargžduose, kur sukūrė šeimą bei tapo Klaipėdos rajono etninės kultūros šviesuliu. Moteris dirba Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje fizikos ir matematikos mokytoja, o visą laisvalaikį skiria etnokultūrinei veiklai: yra folkloro ansamblio „Kvėitys“ narė, užsiima tautinio kostiumo detalių gamyba, puošyba, veda edukacinius užsiėmimus, inicijuoja ir įgyvendina etnokultūrinius projektus. 2018 m. buvo apdovanota Etninės globos tarybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės diplomu už dėmesingą ir kūrybišką tautinio kostiumo puoselėjimą. Tais pačiais metais apdovanota Klaipėdos rajono savivaldybės padėkos raštu bei Tilžės akto 100-mečio atminimo medaliu už Mažosios Lietuvos (lietuvininkų) etninės kultūros tradicijų, krašto istorijos, kultūros puoselėjimą.

Delmonų siuvinėjimo paslapčių Ilona Tulabienė išmoko savarankiškai – tyrinėjo muziejinius eksponatus, skaitė literatūrą, studijavo piešinius, konsultavosi su tautinio kostiumo specialistais. Šiandien moters kurtais delmonais puošiasi ne tik jos dukros, bet ir folkloro ansamblių nariai, pavieniai užsakovai. Ilona Tulabienė veda delmonų kūrimo mokymus: nuo siuvinėjimo žingsnelių iki baigtinio darbo. Yra sukūrusi keletą seminarų, kvalifikacijos tobulinimo programą „Mažosios Lietuvos rankdarbystė – delmono gamyba“, kuri pritaikoma ne tik suaugusiems, bet ir įvairaus amžiaus mokiniams, net ikimokyklinukams.


Galerija