Administracinė informacija

INTERNETINĖ SVETAINĖ NAUJINAMA. 
BĮ KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRO  TIKSLAS: puoselėti lietuvių etninę kultūrą Klaipėdos mieste
 
VEIKLA: tradicinio kalendoriaus – advento, Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Joninių, Vėlinių – renginių ciklai, šventės vaikams, užsiėmimai besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tradicinių šokių vakarai, giesmių popietės, senovinių amatų mokymas, edukacijos, folkloro koncertai, paskaitos. Aktyvi folkloro ansamblių  – „Alka“, „Alkiukai“, „Kuršių ainiai“, „Kuršiukai“, „Senoliai“, tradicinių šokių ir dainų klubų – veikla.
Klaipėdos etnokultūros centras organizuoja 2 tarptautinius festivalius: tarptautinį folkloro festivalį „Parbėg laivelis" ir tarptautinį nematerialaus kultūros paveldo festivalį „Lauksnos". 
 
ĮSTAIGOS NUOSTATAI
ŽIŪRĖTI 
 
ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
 
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGĄ IR PAREIGŪNĄ
 
ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR PAREIGYBIŲ LYGIO NUSTATYMO
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
 
DARBO UŽMOKESTIS
ŽIŪRĖTI
 

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ ATASKAITOS

  

ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
VADOVO VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 2018
VADOVO VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 2021
VADOVO VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 2022

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI