Korupcijos prevencija

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus 

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija* priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu nurodant adresą, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

*PRIMENAMA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Anonimine žinute ČIA


Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje

Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88, el. paštas: antikorupcija@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre –Daržų g. 10. Kreipiantis į asmenį, paskirtą už korupcijos prevenciją Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre – Vytautą Kažukauską, el. p. vytautas.kazukauskas@etnocentras.lt


DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS  

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

https://bit.ly/3Ic1QqX

Asmuo, paskirtas už korupcijos prevenciją Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre – Vytautas Kažukauskas, tel. (8 46) 31 00 22, el. p. vytautas.kazukauskas@etnocentras.lt, specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el.paštu pranesk@stt.lt arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje www.stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333.

Pageidautina, kad rašydami el. paštu ar raštu nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. KMSVB užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos tikslais. Pranešimus galima pateikti ir anonimiškai.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ PLANAI

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS  PREVENCIJOS  2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų palno priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas