MEISTRO ANTANO BUTKAUS MUZIKOS INSTRUMENTŲ PARODA

Antanas Butkus – Mažosios Lietuvos krašto istorinių muzikos instrumentų tyrinėtojas, remdamasis rašytiniais šaltiniais, brėžiniais bei eksperimentuodamas, 1984 m. rekonstravo Mažosios Lietuvos kankles-arfą. Instrumentų meistras atkūrė ir kitus Prūsijos lietuvių naudotus muzikos instrumentus: psalteriumą (psalteras, psalterionas), ragą-trimitą, retos konstrukcijos būgną, švilpynę, piemens dūdą, Jokūbo Stiklioriaus kankles.
Anatolijaus ir Romano Klemencovų originaliai išeksponuotoje Antano Butkaus instrumentų kolekcijoje pristatomi pagal senuosiuose raštuose pateiktas graviūras atkurti Mažosios Lietuvos instrumentai, meistro sukurti naujadarai, remiantis muziejiniais eksponatais jo pagaminti bei restauruoti kiti instrumentai. 
Mažosios Lietuvos instrumentinio muzikavimo tradicija į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukta 2022 m. 

location Vieta
Klaipėdos etnokultūros centro kieme (Daržų g. 10)