Sekminės Klaipėdoje „Giesmėm išgiedosiu, per svietą paleisiu...“

  • Titulinis
  • Renginiai
  • Sekminės Klaipėdoje „Giesmėm išgiedosiu, per svietą paleisiu...“
Klaipėdos etnokultūros centras kartu su Kristaus Karaliaus parapija kviečia švęsti Sekminių šventę gegužės 19 d. 13.00 val. po sumos šv. Mišių, Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios šventoriuje (Bokštų g. 10).
Svečiai – Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“ (vad. Regina Stumburienė) pristatys programą „Giesmėm išgiedosiu, per svietą paleisiu...“. Nepažintas vyskupas Antanas Baranauskas. Ansamblis „Valaukis“ yra išskirtinis ir vienintelis Lietuvoje giedantis Antano Baranausko pasaulietiškas giesmes, kurios Anykščiuose giedamos bene pusantro šimto metų.
Renginį ves ir vyskupą Antaną Baranauską pristatys kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Programa, kurios pavadinimu pasirinkti poeto žodžiai „Giesmėm išgiedosiu, per svietą paleisiu...“, trumpai apžvelgia Antano Baranausko - vyskupo, poeto, autoritetingo kalbininko, matematiko, folkloristo, tyrinėtojo svietiškų giesmių istoriją. Turėsime progos išgirsti ištraukas iš giedamo „Anykščių šilelio“, kunigo Klemenso Kairio geražodį Antanui Baranauskui vardinių proga „Dienela brėkšta“, kur muziką sukomponavo pats Antanas Baranauskas, ar atvirkščiai – „Dainu dainelę“ (Giedu giesmelę), kur tekstas Antano Baranausko, o muzika - kunigo Klemenso Kairio. „Sudiev, Lietuva“, kurią kaip emigrantų ir tremtinių giesmę Amerikon ar Sibiran žmonės važiuodami giedojo.
Folkloro ansamblis „Valaukis“ laukia Sekminių Klaipėdoje, kuomet galės pristatyti programą ir suteikti progą išgirsti ir pajausti Baranauskišką dvasią.
Renginys vyks Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios šventoriuje (Bokštų g. 10).
location Vieta
Klaipėdos etnokultūros centre