Employee contacts

Administracija
Nijolė Sliužinskienė
Direktorė
Karolina Paškevičienė
Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
Vytautas Kažukauskas
Direktoriaus pavaduotojas bendriems ir ūkio reikalams
Erika Jasienė
Finansų vadybininkė
Eglė Bagdonavičiūtė
Kultūrinės veiklos vadybininkė
Viltė Motuzaitė
Viešųjų ryšių koordinatorė
Jolita Vozgirdienė
Etnokultūrinės veiklos koordinatorė
Vaida Vičinskienė
Edukacinės veiklos koordinatorė
Elena Matulionienė
Liaudies dailės studijos koordinatorė
Erika Tendziagolskytė-Patrikainen
Etnokultūrinės veiklos koordinatorė